ป้ายกำกับ: เบี้ยผู้สูงอายุ

ชีวิตวิบากกรรม “เผ่าซาไก” เกิดมายังไม่เคยแม้ได้รับเบี้ยคนจน