ป้ายกำกับ: เงาะป่าซาไก

ชีวิตวิบากกรรม “เผ่าซาไก” เกิดมายังไม่เคยแม้ได้รับเบี้ยคนจน