ป้ายกำกับ: เขื่อนลาวแตก

ลาวประกาศพื้นที่ภัยพิบัติระดับชาติ แขวงอัตตะปือ-จำปาสัก