ป้ายกำกับ: อัตตะปือ

ลาวประกาศพื้นที่ภัยพิบัติระดับชาติ แขวงอัตตะปือ-จำปาสัก