ป้ายกำกับ: ลาวเขื่อนแตก

ลาวประกาศพื้นที่ภัยพิบัติระดับชาติ แขวงอัตตะปือ-จำปาสัก