ป้ายกำกับ: นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

อย. ยังไม่พบสารตั้งต้นผลิตยาบ้า ในสินค้าเครือ ‘เมจิก สกิน’