ป้ายกำกับ: จำปาสัก

ลาวประกาศพื้นที่ภัยพิบัติระดับชาติ แขวงอัตตะปือ-จำปาสัก